Christmas Oratorio

Besplatni nota

Slušati

prvi dodajte snimku (zvučni zapis) ili videosnimku.

Free sheet music on other sites

Buy printed editions

We have selected some printed editions we think may be useful.

O..

Божићни ораторијум (нем. Weihnachtsoratorium) BWV 248, је ораторијум који је написао Јохан Себастијан Бах. Намењен је извођењу током сезоне божићњих празника. Написан је 1734, као комбинација раније насталих композиција, као што су три световне кантате из периода 1733-1734, и данас изгубљене духовне кантате BWV 248a. О датуму настанка сведочи Бахов датиран рукопис.
The above text from the Wikipedia article "Божићни ораторијум" text is available under CC BY-SA 3.0.

Other titles

de:Weihnachtsoratorium