Giselle

Besplatni nota

Slušati

prvi dodajte snimku (zvučni zapis) ili videosnimku.

Free sheet music on other sites

O..

Giselle je baletna tragedija u dva čina Adolphea Adama i jedna od najznačajnijih baletnih tragedija. Prototipom je francuske romantičarske škole, koja će iznjedriti europski klasični balet. Libreto su napisali francuski parnasovac Théophile Gautier i dramatičar Jules-Henri Vernoy de Saint-Georges na temelju pripovjetki Fantomi Victora Hugoa i Njemačka - jedna zimska priča Heinricha Heinea.
The above text from the Wikipedia article "Giselle" text is available under CC BY-SA 3.0.