The Art of Fugue

Besplatni nota

Slušati

prvi dodajte snimku (zvučni zapis) ili videosnimku.

Free sheet music on other sites

Buy printed editions

We have selected some printed editions we think may be useful.

O..

Die Kunst der Fuge je glazbena izveda koju je skladao Johann Sebastian Bach. Djelo se sastoji od kombinacije fuga i kanona. Najčešće izvođena inačica se sastoji od 14 fuga i 4 kanona, ali Bach nije uspio do kraja završiti ovo djelo; naime zadnja fuga je do pola završena. Sve fuge i kanoni su u principu napravljene na isti način:
The above text from the Wikipedia article "Die Kunst der Fuge" text is available under CC BY-SA 3.0.

Other titles

Die Kunst der Fuge, Die Kunst der Fuga, The Art of the Fugue