İstiklâl Marşı

Glas, Klavir

Nota ikona

Slušati

Recenzije

İstiklâl Marşı Glas, Klavir Rating: 4.71 out of 5 based on 7 reviews.
Klikni da ocijeniš

O...

Typeset by Johan Schoone, from home.planet.nl/~jschoone/index_en.html

O İstiklâl Marşı

İstiklâl Marşı (hrv. Marš nezavisnosti) je državna himna Republike Turske, ali i Turske Republike Sjeverni Cipar koja nije službeno priznata država. Himna je prihvaćena 12. ožujka 1921. godine, dvije godine prije utemeljenja Republike Turske, te je služila podjednako kao himna i vojnička pjesma u Turskom ratu za nezavisnost (1919-1923.) Danas se himna obvezno intonira na svim državnim i vojnim ceremonijama, blagdanima, kao i brojnim sportskim i školskim manifestacijama i natjecanjima. Po službenome protokolu se sviraju i pjevaju samo prve dvije strofe. Himna pjeva o vrijednostima slobode i nezavisnosti domovine i naroda, vjere u Boga i žrtvovanja za domovinu.
The above text from the Wikipedia article "İstiklâl Marşı" text is available under CC BY-SA 3.0.

Other users also liked