The Art of Fugue

Nota ikona
  • Skladatelj
  • J S Bach
  • Опус
  • BWV 1080
  • Arrangements
  • 27

Slušati

prvi dodajte snimku (zvučni zapis) ili videosnimku.

Recenzije

Klikni da ocijeniš

Nema recenzija

O The Art of Fugue

Die Kunst der Fuge (hr. umjetnost fuge, mada se njemački naziv koristi generalno) je glazbena izveda koju je skladao Johann Sebastian Bach. Djelo se sastoji od kombinacije fuga i kanona. Najčešće izvođena inačica se sastoji od 14 fuga i 4 kanona, ali Bach nije uspio do kraja završiti ovo djelo; naime zadnja fuga je do pola završena. Sve fuge i kanoni su u principu napravljene na isti način:
The above text from the Wikipedia article "Die Kunst der Fuge" text is available under CC BY-SA 3.0.

Other arrangements

Buy printed editions

We have selected some printed editions we think may be useful.