Povećaj

Adolphe Charles Adam

Biografija

Adolphe Charles Adam, francuski operni skladatelj, glazbeni pedagog i kritičar. Bio je profesor klavira na Konzervatoriju u Parizu. Međunarodni ugled stekao operama i baletima. Skladao je i crkvena i djela za klavir.
The above text from the Wikipedia article "Adolphe Adam" text is available under CC BY-SA 3.0.